"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
Zbornici - Proceedings
 • 2010   ( 47 Broj članaka )
  zbornik2010-icon
 • 2006   ( 22 Broj članaka )
  zbornik2006-icon
 • 2008   ( 34 Broj članaka )
 • 2012   ( 1 Članak )
  zbornik2010-icon
 • 2016   ( 1 Članak )