"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
OPŠTI I POSEBNI NASTAVNI SADRŽAJI U EDUKACIJI U NACRTNOJ GEOMETRIJI I INŽENJERSKOJ GRAFICI