"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
ISTRAŽIVANJE GEOMETRIJSKOG PREDZNANJA STUDENATA PRVE GODINE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU