"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
ODREDJIVANJE KARAKTERISTIČNIH PARAMETARA U OPŠTE-KOLINEARNIM PROSTORIMA U SPECIJALNOM SLUČAJU