"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
Abstract Template

Download moNGeometrija abstract Template