"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
Web tim - Web team

Uredništvo sajta - Website Editorial
Prof. dr Ratko Obradović
Prof. dr Branislav Popkonstantinović
Prof. dr Radovan Štulić

 

Grafički dizajn - Design
mr Igor Kekeljević

Programiranje - Programming
mr Igor Kekeljević