"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
O OPŠTOJ KONSTRUKCIJI PRAVOUGLE HIPERBOLE I NJENIH HARMONIJSKIH EKVIVALENATA