"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
PRIMENA NOVIH METODA U NASTAVI NACRTNE GEOMETRIJE USKLAĐENIH SA BOLONJSKOM KONVENCIJOM I NJIHOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ PROSTORNE VIZUALIZACIJE