"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
MODELIRANJE PRELAZNIH RAZVOJNIH POVRŠI U KOMPJUTERSKOJ GRAFICI