"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
KONSTRUKTIVNA OBRADA HIPERBOLIČKE SPIRALE KAO CENTRALNE PROJEKCIJE CILINDRIČNE ZAVOJNICE