"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
PRAVILNE KONKAVNE KUPOLE DRUGE VRSTE