"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
ZLATNI PRESEK I PRAVILNE KONKAVNE BIKUPOLE DRUGE VRSTE