"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
DOKAZ DANDLENOVE TEOREME METODAMA PROJEKTIVNO SINTETIČKE GEOMETRIJE