"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
PRIKAZ NASTAVNOG PROCESA NA PREDMETU KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA I GRAFIKA MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU