"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
KOMPJUTERSKO ODREĐIVANJE KONTURA I SENKI KVADRIKA: ROTACIONI PARABOLOID