"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
VIZUALIZACIJA INFINITEZIMALNIH DEFORMACIJA