"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
O GRAFIČKIM MOGUĆNOSTIMA PROGRAMSKOG PAKETA MAPLE