"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
NAČIN ODREĐIVANJA TANGENTI U SINGULARNOJ TAČKI PROSTORNE KRIVE 4.REDA