"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
VARIJANTE MEĐUSOBNOG POLOŽAJA DIREKTRISA KOSOG JEDNOGRANOG ELIPTIČKOG HIPERBOLOIDA