"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
OSNOVNI PRINCIPI I KONSTRUKTIVNA REŠENJA KOMPENZACIJE TEMPERATURSKE DILATACIJE KLATNA