"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA I KINEMATIKA MEHANIČKIH ČASOVNIKA