"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
VIZUELNA KOMUNIKACIJA KROZ VIZUELNU MATEMATIKU