"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
MODELIRANJE I VIZUELIZACIJA GEROTORSKIH PUMPI