"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
KONUSNA ANAMORFOZA