"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
PREVOĐENJE KONKAVNIH KUPOLA DRUGE VRSTE U TRIDIMENZIONALNE KONSTRUKTIVNE SISTEME – PROSTORNE REŠETKE