"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
GEOMETRIJSKA KORELACIJA NABORANIH PROSTORNIH STRUKTURA U FUNKCIJI BIONIKE