"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
GEOMETRIJA UGAONIH OBJEKATA MODERNE U NOVOM SADU