"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
VISUALISATION AND ANIMATION OF GEOMETRIC TOPICS