"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
MoNGeometrija_2012_Zbornik