"Moć je geometrija spojena sa umetničkim nemirom", Euripid  
2006
zbornik2006-icon
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 MONGEOMETRIJA 2006
2 GEOMETRIJA BINOKULARNOG VIDA KAO OSNOVA PERCEPCIJE TRODIMENZIONALNOG PROSTORA, STEREOSKOPIJE I STEREOGRAMA
3 INVARIJANTE I UZAJAMNE RELACIJE PAROVA ANAGLIFSKIH STEREOGRAMA I NJIHOVO KONSTRUKTIVNO GRAFIČKO KREIRANJE
4 VIZUALIZACIJA INFINITEZIMALNIH DEFORMACIJA
5 „RAZMERNIK“ ZA OČITAVANJE DUŽINE KRUŽNOG LUKA NAD ZADATIM UGLOM
6 KOMPJUTERSKO ODREĐIVANJE KONTURA I SENKI KVADRIKA: ROTACIONI PARABOLOID
7 ODREDJIVANJE KARAKTERISTIČNIH PARAMETARA U OPŠTE-KOLINEARNIM PROSTORIMA U SPECIJALNOM SLUČAJU
8 TORUSNA POVRŠ U AUTO INDUSTRIJI
9 PRAVILNE KONKAVNE KUPOLE DRUGE VRSTE
10 DOKAZ DANDLENOVE TEOREME METODAMA PROJEKTIVNO SINTETIČKE GEOMETRIJE
11 PRIMENA NOVIH METODA U NASTAVI NACRTNE GEOMETRIJE USKLAĐENIH SA BOLONJSKOM KONVENCIJOM I NJIHOV ZNAČAJ ZA RAZVOJ PROSTORNE VIZUALIZACIJE
12 ISTRAŽIVANJE GEOMETRIJSKOG PREDZNANJA STUDENATA PRVE GODINE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
13 OPŠTI I POSEBNI NASTAVNI SADRŽAJI U EDUKACIJI U NACRTNOJ GEOMETRIJI I INŽENJERSKOJ GRAFICI
14 O GRAFIČKIM MOGUĆNOSTIMA PROGRAMSKOG PAKETA MAPLE
15 O OPŠTOJ KONSTRUKCIJI PRAVOUGLE HIPERBOLE I NJENIH HARMONIJSKIH EKVIVALENATA
16 PRIKAZ NASTAVNOG PROCESA NA PREDMETU KONSTRUKTIVNA GEOMETRIJA I GRAFIKA MAŠINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
17 KONSTRUKTIVNI POSTUPAK TRISEKCIJE UGLA
18 KONSTRUKTIVNA OBRADA HIPERBOLIČKE SPIRALE KAO CENTRALNE PROJEKCIJE CILINDRIČNE ZAVOJNICE
19 ANALIZA FOTOGRAMETRIJSKIH METODA I PRIMENA NA MODELOVANJE TERENA I ARHITEKTONSKIH OBJEKATA
20 MODELIRANJE PRELAZNIH RAZVOJNIH POVRŠI U KOMPJUTERSKOJ GRAFICI
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2